Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

502. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 1579.

  
Občinski svet Občine Bovec je na 17. redni seji dne 23. 2. 2017 po obravnavi 5.) točke dnevnega reda »Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah številka 842/3 in 865/2, k.o. (2207) Bovec« na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra 
1. člen
Na zemljišču parcele številka 842/3, k.o. (2207) Bovec v izmeri 10 m2 in parcele številka 865/2, k.o. (2207) Bovec v izmeri 8 m2, se ukine status grajenega javnega dobra.
2. člen 
Zemljišče parcele številka 842/3, k.o. (2207) Bovec v izmeri 10 m2 in zemljišče parcele številka 865/2, k.o. (2207) Bovec v izmeri 8 m2, preneha biti zemljišče s statusom grajeno javno dobro in ostane lastnina Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2014-17.redna
Bovec, dne 24. februarja 2017
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.