Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017

Kazalo

491. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o odpisu in delnem odpisu dolga, odlogu plačila ter obročnem plačilu pri financiranju ukrepov trga dela in izvajalcev, stran 1568.

  
Na podlagi drugega odstavka 143. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrico za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o odpisu in delnem odpisu dolga, odlogu plačila ter obročnem plačilu pri financiranju ukrepov trga dela in izvajalcev 
1. člen 
V Pravilniku o odpisu in delnem odpisu dolga, odlogu plačila ter obročnem plačilu pri financiranju ukrepov trga dela in izvajalcev (Uradni list RS, št. 107/10) se v prvem odstavku 4. člena za besedo »povečanje« doda beseda »števila«.
Peti odstavek se črta.
2. člen 
8. člen se črta.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-18/2016
Ljubljana, dne 17. januarja 2017
EVA 2016-2611-0072
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
Soglašam! 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica za finance 

AAA Zlata odličnost