Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017

Kazalo

370. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o rabi javnih površin, stran 1224.

  
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16) ter v skladu z 10., 19. in 115. členom Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 17. redni seji dne 7. 2. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o rabi javnih površin 
1. člen
Prvi odstavek 7. člena Odloka o rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 75/12, 105/13, 23/15 in 51/15) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vloga za pridobitev posebne rabe javne površine za javni shod, ki se ne organizira na javni površini, ki ima značaj grajenega javnega dobra in je namenjena zbiranju ljudi in njeni prosti uporabi, pri čemer izvedba shoda ni v nasprotju z namenom javne površine, ali za javno prireditev mora vsebovati naslednje podatke:
– ime organizatorja,
– ime in namen prireditve,
– tip javne prireditve (predstava, mimohod, karneval, parada, filmska promocija, ples, športna, novoletna in podobno),
– namen javnega shoda (politični, verski itd.),
– čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),
– oceno pričakovanega števila obiskovalcev in udeležencev,
– opredelitev lokacije,
– vrsto opreme z merami in načrt postavitve opreme in
– predlog začasne prometne ureditve.«.
2. člen 
V 18. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje oziroma soglasje pristojnega organa občinske uprave ni potrebno, če se organizira shod na javni površini, ki ima značaj grajenega javnega dobra in je namenjena zbiranju ljudi in njeni prosti uporabi, izvedba shoda pa ni v nasprotju z njenim namenom. Ta določba velja samo za javne shode in ne za javne prireditve.«.
3. člen 
V drugem odstavku 23. člena se spremeni tabela tako, da se glasi:
»
prirejanje razstav 
1,00 euro/dan
zabavna prireditev 
200,00 eurov/dan
gostinski vrt:
v starem mestnem jedru 
0,01 eura/m2/dan
na ostalih območjih 
0,01 eura/m2/dan
kiosk:
v starem mestnem jedru 
0,10 eura/m2/dan
na ostalih območjih 
0,10 eura/m2/dan
cvetlično korito 
1,00 euro/leto
polnilna točka 
50,00 eurov/leto
prodajni objekt, premična stojnica ali premični voziček za prodajo 
0,10 eura/m2/dan
samopostrežni avtomat 
40,00 eurov/leto
stojalo za brezplačne časopise 
50,00 eurov/leto
gradbeni oder ali gradbišče 
0,10 eura/m2/dan
javni shod, ki se ne organizira na javni površini, ki ima značaj grajenega javnega dobra in je namenjena zbiranju ljudi in njeni prosti uporabi, pri čemer izvedba shoda ni v nasprotju z namenom javne površine, ali javna prireditev
20,00 eurov/dan
otvoritve
20,00 eurov/dan
stojnica za predstavitve 
0,50 eura/dan
«. 
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3504-1/2017
Celje, dne 7. februarja 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti