Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

344. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Metlika, stran 1101.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP-1 in 15/03 – ZOPA) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 16. redni seji dne 9. 2. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Metlika 
1. člen 
S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Metlika se spreminja in dopolnjuje Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 26/11) (v nadaljevanju: Pravilnik) ter Merila za vrednotenje športa v Občini Metlika (v nadaljevanju: Merila), ki so obvezni sestavni del Pravilnika.
2. člen 
V Pravilniku se spremeni točka C 21. člena, in sicer tako, da po novem glasi:
»C) funkcionalno delovanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov in igrišč ter športna oprema.«
3. člen 
V tretjem odstavku Meril se za 12. točko »Delovanje društev in zvez«, doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. Funkcionalno delovanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov in igrišč ter športna oprema«
4. člen 
Zadnji odstavek Meril, ki se glasi »13. Funkcionalno delovanje in investicijsko vzdrževanje ter oprema športnih objektov
Sofinancirajo se stroški v zvezi z modernizacijo opreme in investicijskim vzdrževanjem objektov in igrišč za izvedbo javnih programov, ki jih upravičenci lahko dokažejo s predložitvijo plačanih računov za nakup blaga in izvedbo storitev.« se nadomesti z besedilom:
»13. Funkcionalno delovanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov in igrišč ter športna oprema
Sofinancirajo se stroški v zvezi s funkcionalnim delovanjem (kurilno olje, elektrika, komunalne storitve, voda, internet ...) investicijskim in tekočim vzdrževanjem športnih objektov in igrišč ter športna oprema (žoge, mreže, loparji, tarčne podloge, športni dresi …) za izvedbo športnih programov, ki jih upravičenci lahko dokažejo s predložitvijo računov, predračunov, pogodb ipd. za nakup blaga in izvedbo storitev.
Vrednost računov/predračunov, opis
Število točk
Funkcionalno delovanje
0,00 € do vključno 500,00 €
2
nad 500,00 € do vključno 1.000,00 €
5
nad 1.000,00 € do vključno 3.000,00 €
10
nad 3.000,00 € in več
20
Investicijsko in tekoče vzdrževanje
0,00 € do vključno 500,00 €
1
nad 500,00 € do vključno 1.000,00 €
5
nad 1.000,00 € do vključno 5.000,00 € 
10
nad 5.000,00 € do vključno 8.000,00 €
15
nad 8.000,00 € in več
20
Športna oprema
0,00 € do vključno 100,00 €
1
nad 100,00 € do vključno 200,00 €
3
nad 200,00 € do vključno 500,00
5
nad 500,00 € in več
10
Prejem javnih sredstev (občinskih) v preteklih letih
prejem sredstev za funkcionalno delovanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter športno opremo v preteklem koledarskem letu
0
prejem sredstev za funkcionalno delovanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter športno opremo v predpreteklem koledarskem letu
5
prejem sredstev za funkcionalno delovanje, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter športno opremo pred tremi leti in več oziroma sredstev še ni prejel 
10
Izvajalci letnega programa športa, ki vzdržujejo športni objekt ali igrišče v lasti Občine Metlika
15
Športna društva, ki delujejo v javnem interesu
10
Športna društva, ki so v preteklem letu uspešno kandidirala za sredstva na evropskih ali državnih razpisih 
15
Za sofinanciranje stroškov pri tej točki je možno zbrati maksimalno 100 točk. Izvajalci letnega programa športa, ki zberejo najmanj 7 od 100 možnih točk, se uvrstijo v izbor izvajalcev, ki jih sofinancira občina.«
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2014
Metlika, dne 9. februarja 2017
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti