Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

342. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad, stran 1098.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13 in 68/16) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji 30. 1. 2017 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 105/10 in 50/16) se v 30. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni svet zavoda sestavlja šest članov, in sicer:
– dva člana izvolijo delavci izmed vseh zaposlenih v zavodu,
– po enega člana imenujejo predlagatelji: Muzej in galerije mesta Ljubljana (v nadaljevanju: MGML), javni zavod Turizem Ljubljana (v nadaljevanju: ZTL), Kulturniška zbornica Slovenije in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS).«.
V prvem stavku četrtega odstavka se besedilo »ZTL in Kulturniško zbornico Slovenije,« nadomesti z besedilom »ZTL, Kulturniško zbornico Slovenije in ZVKDS,«.
2. člen 
Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje ustanovitelj zavodu v upravljanje naslednjo nepremičnino s pripadajočo opremo, ki je del javne infrastrukture na področju kulture, in sicer Ljubljanski grad, Grajska planota 1, Ljubljana, parc. št. 47/14, 47/15, 56/1, 56/2, *57, 58/15, 59, *59, 60, 61/1, 61/2, *342, vse k. o. 1728 – Ljubljana mesto.«.
3. člen 
Strokovni svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom strokovnega sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega sklepa, in članu, ki bo imenovan v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena, poteče mandat s potekom mandata strokovnega sveta.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-173/2015-17
Ljubljana, dne 30. januarja 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti