Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

329. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci, stran 1072.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 14. seji dne 26. 1. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci 
1. člen
Spremeni in dopolni se Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/14) tako, da se v 5. členu prvi in drugi odstavek po novem glasita:
»(1) Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša največ 50 % vrednosti nakupa in vgradnje male čistilne naprave, vendar ne več kot 1.500,00 EUR.
(2) Višina sofinanciranja čistilne naprave za večstanovanjsko hišo oziroma za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo znaša največ 50 % vrednosti nakupa in vgradnje male čistilne naprave, vendar ne več kot 1.500,00 EUR.«
2. člen 
Ostale določbe Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci, ostanejo nespremenjene.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2014-6
Rogašovci, dne 26. januarja 2017
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost