Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

325. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold, stran 1046.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1, 72/05, 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 54/14) je Občinski svet Občine Prebold na 20. redni seji dne 26. 1. 2017 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold (Uradni list RS, št. 13/14, 36/15 in 55/16) se 5. člen spremeni, tako da se glasi:
»Starši otrok, za katere je Občina Prebold po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca najavljena do 20. maja tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni pred počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo. Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda.
Izjemoma lahko straši otrok uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti izven obdobja iz prvega odstavka, po predhodnem dogovoru z vodstvom vrtca.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo iz državnega proračuna.
Počitniško rezervacijo lahko uveljavljajo le starši, ki imajo stalno prebivališče v Občini Prebold in imajo na dan pričetka uporabljanja počitniške rezervacije poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.«
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602/1/2017
Prebold, dne 27. januarja 2017
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost