Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

324. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Prebold, stran 1046.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 20. seji dne 26. 1. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Prebold 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 68/10, 36/15) se druga točka prvega odstavka 4. člena spremeni, tako da se glasi:
»2. da je njihova dejavnost izvajanje športnih programov.«
Četrta točka prvega odstavka 4. člena se spremeni, tako da se glasi:
»4. imeti zagotovljeno redno vadbo najmanj 30 tednov v letu (ne velja za zavod s področja vzgoje in izobraževanja). Ta pogoj ne velja za športne programe, ki niso celoletni.«.
2. člen 
V 11. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Poleg naštetih dejavnosti, ki se odvijajo v okviru programov uvrščenih v letni program športa, se iz občinskega proračuna sofinancira tudi vzdrževanje športnih površin (športna igrišča, otroška igrala na prostem …), ki jih upravljajo ter vzdržujejo društva. Sredstva so določena na posebni proračunski postavki.«.
3. člen 
V Pogojih, merilih in normativih za vrednotenje programov športa v Občini Prebold, ki so priloga Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Prebold, se v poglavju A (Dejavnost), 2. točka (Športna rekreacija), spremeni, tako da se glasi:
»Za izvajanje izbranih kandidatov se sofinancira:
– najem objekta za največ 80 ur za skupino, v kateri je najmanj 10 članov,
– za občane starejše od 65 let pa tudi strokovni kader za skupino 10 članov, za dejansko število ur vadbe, vendar največ 80 ur.«.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2017
Prebold, dne 27. januarja 2017
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost