Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, stran 1024.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 26. januarja 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen
V 10. členu Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13 in 2/16), se za prvo alinejo v prvem odstavku doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– stroški, vezani na delovanje izvajalca (stroški vodenja bančnih računov, računovodske storitve, voda, elektrika ipd.) največ v višini 20 % vrednosti celotnega odobrenega programa oziroma projekta,«.
Dosedanja druga alineja prvega odstavka 10. člena postane tretja alineja prvega odstavka 10. člena.
V drugem odstavku 10. člena odloka se prva alineja črta.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2013-9
Nova Gorica, dne 26. januarja 2017
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.

AAA Zlata odličnost