Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

316. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 1021.

  
JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter na podlagi sklepov Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. 3-SU/2017 in št. 4-SU/2017 z dne 6. 2. 2017 objavlja
C E N I K 
storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
1. člen 
V družbi JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. se določijo nove cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani in Občino Škofljica ter nove cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani, Občino Škofljica, Občino Horjul in Občino Medvode, in sicer:
2. člen 
Cena za obračun storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za uporabnike, za katere se skladno s tretjim in četrtim odstavkom 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) zagotavlja le čiščenje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in obdelava blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in obstoječih greznic, se uporabnikom zaračuna v višini 29 % veljavne cene storitve, kar znaša 0,0957 EUR/m3. Cena omrežnine se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom.
3. člen 
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12).
4. člen 
Enota obremenitve voda (EO) za izračun okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda znaša 26,4125 EUR.
5. člen 
Ta cenik se prične uporabljati 1. 2. 2017.
Ljubljana, dne 6. februarja 2017
Direktor 
Krištof Mlakar l.r.

AAA Zlata odličnost