Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

314. Sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. 3-SU/2017, stran 1019.

  
Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 11/11) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na 13. redni seji dne 6. februarja 2017 soglasno sprejel naslednji
S K L E P  š t.  1 
Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. potrjuje predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. za leto 2017.
1. Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
2,8469
2
20 < DN < 40
3
8,5407
3
40 ≤ DN < 50
10
28,4690
4
50 ≤ DN < 65
15
42,7035
5
65 ≤ DN < 80
30
85,4070
6
80 ≤ DN < 100
50
142,3450
7
100 ≤ DN < 150
100
284,6900
8
150 ≤ DN
200
569,3800
– vodarino
– normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,5136 EUR/m³
– prekomerna poraba pitne vode, ki znaša 0,7704 EUR/m³.
Cena oskrbe s pitno vodo iz 1. točke tega sklepa velja za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani in Občino Škofljica.
2. Cena odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz:
2.1. odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
1,3253
2
20 < DN < 40
3
3,9759
3
40 ≤ DN < 50
10
13,2530
4
50 ≤ DN < 65
15
19,8795
5
65 ≤ DN < 80
30
39,7590
6
80 ≤ DN < 100
50
66,2650
7
100 ≤ DN < 150
100
132,5300
8
150 ≤ DN
200
265,0600
– ceno storitve, ki znaša 0,1827 EUR/m³.
2.2. odvajanja padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
0,4607
2
20 < DN < 40
3
1,3821
3
40 ≤ DN < 50
10
4,6070
4
50 ≤ DN < 65
15
6,9105
5
65 ≤ DN < 80
30
13,8210
6
80 ≤ DN < 100
50
23,0350
7
100 ≤ DN < 150
100
46,0700
8
150 ≤ DN
200
92,1400
– ceno storitve, ki znaša 0,0990 EUR/m³.
2.3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki vključujejo:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
0,0561
2
20 < DN < 40
3
0,1683
3
40 ≤ DN < 50
10
0,5610
4
50 ≤ DN < 65
15
0,8415
5
65 ≤ DN < 80
30
1,6830
6
80 ≤ DN < 100
50
2,8050
7
100 ≤ DN < 150
100
5,6100
8
150 ≤ DN
200
11,2200
– ceno storitve, ki znaša 0,3299 EUR/m³.
2.4. čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
1,9534
2
20 < DN < 40
3
5,8602
3
40 ≤ DN < 50
10
19,5340
4
50 ≤ DN < 65
15
29,3010
5
65 ≤ DN < 80
30
58,6020
6
80 ≤ DN < 100
50
97,6700
7
100 ≤ DN < 150
100
195,3400
8
150 ≤ DN
200
390,6800
– ceno storitve, ki znaša 0,2639 EUR/m³.
2.5. čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
0,2309
2
20 < DN < 40
3
0,6927
3
40 ≤ DN < 50
10
2,3090
4
50 ≤ DN < 65
15
3,4635
5
65 ≤ DN < 80
30
6,9270
6
80 ≤ DN < 100
50
11,5450
7
100 ≤ DN < 150
100
23,0900
8
150 ≤ DN
200
46,1800
– ceno storitve, ki znaša 0,0264 EUR/m³.
Cena odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz 2. točke tega sklepa velja za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani, Občino Škofljica, Občino Horjul in Občino Medvode.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. 5-SU/2016 z dne 3. 2. 2016 in na njegovi podlagi sprejeti ceniki.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu občine, uporabljati pa se začne s 1. 2. 2017.
Cenik storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja s potrjeno ceno oblikuje in objavi izvajalec javne službe na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Št. 3-SU/2017
Ljubljana, dne 6. februarja 2017
Zoran Janković l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost