Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

311. Sklep o določitvi načina izvajanja prevozov na klic, stran 1018.

  
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ki jo zastopa župan Boštjan Trilar na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11; v nadaljevanju: ZGJS), Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – UPB; v nadaljevanju: ZPCP-2), 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16; v nadaljevanju: Statut), Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 15/10, 55/11, 107/12 in 72/16), Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu (Uradni list RS, št. 47/13 in 86/16) je na 24. redni seji dne 25. 1. 2017 sprejela
S K L E P 
o določitvi načina izvajanja prevozov na klic 
1. člen 
(1) V okviru prevozov na klic, ki jih opredeljuje 8.a člen Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu, ki ga je na 23. seji dne 21. 12. 2016 sprejel Mestni svet Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: odlok), se s tem sklepom opredeljuje način izvajanja prevozov na klic.
(2) Sklep o določitvi načina izvajanja prevozov na klic (v nadaljevanju: sklep) predstavlja obvezni sestavni del koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: koncesijska pogodba), sklenjene na podlagi odloka.
2. člen 
Koncesionar izvaja prevoze na klic izključno znotraj območja izvajanja prevozov na klic, ki predstavlja ožje območje Mestne občine Kranj, kjer velja režim prevoza na klic, in ki obsega območje Koroške ceste od št. 1 do št. 6, Slovenskega trga od št. 5 do št. 8, Gregorčičeve ulice od št. 6a do št. 2, Maistrov trg, Reginčeve ulice od št. 2 do št. 10, Tomšičeve ulice od št. 2 do št. 38, Glavni trg, Cankarjeve ulice, Trubarjev trg, Poštne ulice in Tavčarjeve ulice od št. 29 do št. 1.
3. člen 
(1) Prevozi na klic se izvajajo po prilagodljivem voznem redu, kjer se čas in relacija vožnje oblikujeta glede na prevozno potrebo uporabnika.
(2) Koncesionar zagotavlja prevoze na klic vse dni v letu.
(3) Izjemoma se obratovalni režim izvajanja prevozov na klic lahko prilagodi (prireditve v mestnem središču, ko zaradi večjega števila ljudi izvedba prevozov ne bi bila izvedljiva ipd.).
4. člen 
(1) Koncesionar izvaja prevoze na klic z električnimi vozili, od katerih mora biti vsaj eno vozilo zaprte izvedbe s 5+1 sedeži, registrirano in omogočati prevoz invalidskega vozička širine do 65 cm ali otroškega vozička.
(2) Vozilo mora biti opremljeno z napravo za prostoročno telefoniranje in napravo, ki omogoča evidentiranje uporabnikov in prikazovanje lokacije vozila.
5. člen 
(1) Koncesionar sprejeme uporabnika prevoza na klic tako, da uporabnik prikliče prevoz na klic v območju prevoza na klic z dvigom roke ali na javno dostopno številko mobilnega aparata voznika vozila, pri čemer je koncesionar dolžan zagotoviti tudi možnost vnaprejšnjega naročila ali rezervacije prevoza na klic na voznikov javno dostopni mobilni telefon.
(2) Uporabniki lahko v območju za pešce vstopajo in izstopajo na označenih točkah, po potrebi pa lahko tudi izven njih.
(3) Zunaj območja za pešce uporabniki lahko vstopajo ali izstopajo na parkirišču (Huje ob Likozarjevi cesti) in na postajališču mestnega potniškega prometa (postajališče Planina-Novi dom) ob robu območja za pešce.
(4) Uporabniki se z vozili, namenjenimi za prevoz na klic, ne morejo voziti med postajališči mestnega potniškega prometa.
6. člen 
Vozniki, ki izvajajo prevoze na klic, so dolžni poleg varne in udobne vožnje, nuditi tudi pomoč starejšim uporabnikom, invalidom in uporabnikom z drugimi gibalnimi omejitvami pri vstopu in izstopu ter prenosu prtljage.
7. člen 
(1) Vozovnico za prevoz na klic koncesionar uporabniku izda izključno v vozilu, s katerim se opravlja prevoz na klic.
(2) Prevozi na klic so za uporabnike brezplačni.
(3) Vozovnice za prevoze na klic imajo naravo evidenčnih vozovnic, katerih bistveni namen je zavarovanje in štetje opravljenih prevozov na klic.
8. člen 
(1) Koncesionar lahko tekom izvajanja koncesije predlaga spremembo načina izvajanja prevozov na klic, v kolikor oceni, da bi predmetne spremembe izboljšale časovno in prostorsko dostopnost ali izboljšale ekonomske kazalce, vezane na izvajanja gospodarske javne službe.
(2) Na podlagi predloga koncesionarja iz prejšnjega odstavka tega člena ali na lastno pobudo po posvetovanju s koncesionarjem, lahko koncedent v času izvajanja koncesije, z izdajo novega sklepa sprejme predlagane oziroma ugotovljene spremembe na način, da spremeni izvajanje prevozov na klic ali jih opusti.
9. člen 
(1) Veljavnost tega sklepa, dodatnih oziroma novih sklepov, ki obravnavajo prevoze na klic, je pogojena s potrditvijo s strani Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
(2) Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-369/2011-142-(46/27)
Kranj, dne 25. januarja 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti