Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

308. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v letu 2017, stran 1009.

  
Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09, 45/10, 6/12) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 14. redni seji dne 26. 1. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Cena storitve Pomoč družini na domu znaša v letu 2017 17,55 EUR na efektivno uro, od tega znašajo stroški za neposredno socialno oskrbo 15,30 EUR, stroški vodenja pa 2,25 EUR.
II. 
Občina Kozje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 12,55 EUR na efektivno uro.
Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine znaša 5,00 EUR na efektivno uro.
III. 
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo, na dan državnega praznika ali dela prostega dne, znaša 19,32 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 13,81 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 5,51 EUR.
IV. 
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Kozje številka: 032-0002/2014-8/12 z dne 10. 12. 2015.
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne 1. 1. 2017.
Št. 032-0002/2014-14/05
Kozje, dne 26. januarja 2017
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost