Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

300. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica, stran 987.

  
Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 16. in drugega odstavka 81. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica(Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 18. seji dne 26. 1. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica 
1. člen 
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/01, v nadaljevanju: Odlok) se v 5. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 3., Številka ceste 135240, črta številka Začetka ceste »6«, ki se jo nadomesti s številko Začetka ceste »404« tako, da se vrstica pod Zap. št. 3. pravilno glasi:
»3.
135240
404
Hotel Turist–Železniška postaja Ilirska Bistrica
135250  410
MP«
V 5. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 4., Številka ceste 135250, črta številka Začetka ceste »404«, ki se jo nadomesti s številko Začetka ceste »135280«, črta se tudi številka Konca ceste »6«, ki se jo nadomesti s številko Konca ceste »135290« tako, da se vrstica pod Zap. št. 4. pravilno glasi:
»4.
135250 135280
Gubčeva ulica–Avtobusna postaja Ilirska Bistrica
135290  970
MP«
V 5. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 5., Številka ceste 135260, črta številka Začetka ceste »6«, ki se jo nadomesti s številko Začetka ceste »135290«, črta se tudi številka Konca ceste »6«, ki se jo nadomesti s številko Konca ceste »135290« tako, da se vrstica pod Zap. št. 5. pravilno glasi:
»5.
135260 135290
Pošta–Trg Maršala Tita–JP Komunala Ilirska Bistrica
135290  750
MP«
V 5. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 6., Številka ceste 135270, črta številka Konca ceste »6«, ki se jo nadomesti s številko Konca ceste »135290« tako, da se vrstica pod Zap. št. 6. pravilno glasi:
»6.
135270 135260
Trg Maršala Tita–nogometno igrišče–JP Komunala Ilirska Bistrica
135290  680
MP«
V 5. členu Odloka se v tabeli doda besedilo pod Zap. št. 7., ki se glasi:
»7.
135280
6
Ulica Nikola Tesla–Vilharjeva cesta
404  716
MP«
V 5. členu se doda nova Zap. št. 8, ki se glasi:
»8.
135290
915
Jurčičeva ulica–Mikoza
6  1090
MP«
2. člen 
V 6. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 89. črta številka Konca ceste »135120«, ki se jo nadomesti s številko Konca ceste »940« tako, da se vrstici pod Zap. št. 89. pravilno glasi:
»89.
635890
404
Harije
940  118
MP«
V 6. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 90. črta številka Začetka ceste »135120«, ki se jo nadomesti s številko Začetka ceste »940«, črta se tudi številka Konca ceste »135120«, ki se jo nadomesti s številko Konca ceste »940« tako, da se vrstica pod Zap. št. 90. pravilno glasi:
»90.
635900
940
Harije
940  385
MP«
V 6. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 91. črta številka Konca ceste »135120«, ki se jo nadomesti s številko Konca ceste »940« tako, da se vrstici pod Zap. št. 91. pravilno glasi:
»91.
635910
404
Harije (V njivah)
940  357
MP«
V 6. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 92., 93., 94., 95., 96., 97. in 98. črta številka Začetka ceste »135120«, ki se jo nadomesti s številko Začetka ceste »940« tako, da se vrstice pod Zap. št. 92., 93., 94., 95., 96., 97. in 98. pravilno glasijo:
»92.
635920
940
Harije
stan. hiša (Harije št. 76)
165
MP«
»93.
635930
940
Harije
stan. hiša (Harije št. 83a)
80
MP«
»94.
635940
940
Harije
stan. hiša (Harije št. 86)
75
MP«
»95.
635950
940
Tominje
stan. hiša (Tominje št. 35)
458
MP«
»96.
635960
940
Zajelšje
stan. hiša (Zajelšje št. 15)
183
MP«
»97.
635970
940
Pregarje
stan. hiša (Škrline)
158
MP«
»98.
635980
940
Pregarje
stan. hiša (Pregarje št. 99)
69
MP«
V 6. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 99. črta številka Začetka ceste »135120«, ki se jo nadomesti s številko Začetka ceste »940«, črta se tudi številka Konca ceste »135120«, ki se jo nadomesti s številko Konca ceste »940« tako, da se vrstica pod Zap. št. 99. pravilno glasi:
»99.
635990
940
Pregarje
940
406
MP«
V 6. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 100., 101. in 102. črta številka Začetka ceste »135120«, ki se jo nadomesti s številko Začetka ceste »940« tako, da se vrstice pod Zap. št. 100., 101. in 102. pravilno glasijo:
»100.
636010
940
Pregarje
gosp. objekt (pri kalu)
440
MP«
»101.
636020
940
Pregarje
cerkev
120
MP«
»102.
636030
940
Pregarje
stan. hiša (Pregarje št. 16)
117
MP«
V 6. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 103., 105., 107. in 108. črta številka Začetka ceste »135130«, ki se jo nadomesti s številko Začetka ceste »940« tako, da se vrstice pod Zap. št. 103., 105., 107. in 108. pravilno glasijo:
»103.
636040
940
Huje
630
315
MP«
»105.
636060
940
Gabrk
stan. hiša (Gabrk št. 8) 
245
MP«
»107.
636080
940
Rjavče
stan. hiša (Rjavče št. 12)
188
MP«
»108.
636090
940
Rjavče
cerkev
48
MP«
3. člen 
V 7. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 13. in Zap. št. 14. črta številka Začetka ceste »6«, ki se jo nadomesti s številko Začetka ceste »915« tako, da se vrstici pod Zap. št. 13. in 14. pravilno glasita:
»13.
636980
915
Trnovo
135220
219
MP«
»14.
636990
915
Trnovo
915
164
MP«
V 7. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 15. in Zap. št. 16. črta številka Začetka ceste »6«, ki se jo nadomesti s številko Začetka ceste »404« tako, da se vrstici pod Zap. št. 15. in 16. pravilno glasita:
»15.
637010
404
Trnovo
404
483
MP«
»16.
637020
404
Trnovo
404
160
MP«
V 7. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 17. črta številka Začetka ceste »6«, ki se jo nadomesti s številko Začetka ceste »135280«, črta se tudi številka Konca ceste »6«, ki se jo nadomesti s številko Konca ceste »404« tako, da se vrstica pod Zap. št. 17. pravilno glasi:
»17.
637030
135280
Trnovo
404
630 
MP«
V 7. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 18. in Zap. št. 19. črta številka Začetka ceste »404«, ki se jo nadomesti s številko Začetka ceste »135280«, tako da se vrstici pod Zap. št. 18. in 19. pravilno glasita:
»18.
637040
135280
Trnovo
stan. hiša (Gubčeva ul. št. 46) 
100
MP«
»19.
637050
135280
Trnovo
stan. hiša (Gubčeva ul. št. 60) 
213
MP«
V 7. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 20. črta številka Konca ceste »404«, ki se jo nadomesti s številko Konca ceste »135280« tako, da se vrstica pod Zap. št. 20. pravilno glasi:
»20.
637060
135240
Trnovo
135280 
536
MP«
V 7. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 21. črta številka Začetka ceste »6« in številka Konca ceste »6«, ki se ju nadomesti s številko Začetka ceste »915« in številko Konca ceste »915« tako, da se vrstica pod Zap. št. 21. pravilno glasi:
»21.
637070
915
Trnovo
915 
128
MP«
V 7. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 23. in Zap. št. 24. črta številka Začetka ceste »6«, ki se jo nadomesti s številko Začetka ceste »135290« tako, da se vrstici pod Zap. št. 23. in 24. pravilno glasita:
»23.
637090
135290
Bistrica
šola 
765
MP«
»24.
637100
135290
Bistrica
stan. hiša (Župančičeva ul. št. 20) 
1353
MP«
V 7. členu Odloka se v tabeli pod Zap. št. 37., Zap. št. 38. in Zap. št. 40. črta številka Začetka ceste »6«, ki se jo nadomesti s številko Začetka ceste »135290« tako, da se vrstice pod Zap. št. 37., 38. in 40. pravilno glasijo:
»37. 
637230
135290
Bistrica
občina 
229
MP«
»38. 
637240
135290
Bistrica
športni park 
68
MP«
»40. 
637260
135290
Bistrica
zavod 
115
MP«
V 7. členu se doda nova Zap. št. 46, ki se glasi:
»46. 
637320
6
Bistrica
poslovni objekt (Ulica Nikola Tesla 12a) 
71 
MP«
4. člen 
K spremembam in dopolnitvam kategorizacije občinskih cest, določene s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. in 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – Zces-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162- 3/2016- 101 (507) z dne 23. 5. 2016.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-55/2015
Ilirska Bistrica, dne 27. januarja 2017
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost