Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

288. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica, stran 962.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/11 – ZKZ-C 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17, uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 4. korespondenčni seji dne 7. 2. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica 
1. člen 
(postopek odmere komunalnega prispevka)
Za prvim stavkom tretjega odstavka 11. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 81/13, 69/14 in 35/16), se doda nov stavek, ki glasi: »Ne glede na prejšnji stavek, se lahko odmerjeni komunalni prispevek, kadar se komunalni prispevek odmerja po uradni dolžnosti oziroma zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, plača v največ 30-mesečnih obrokih, s tem da posamezni obrok ne sme biti manjši od 50 €.«
2. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2017
Cerknica, dne 7. februarja 2017
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti