Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

278. Pravilnik o izdaji javnih in drugih listin Šole za risanje in slikanje, stran 943.

  
Na podlagi 22. člena Statuta Šole za risanje in slikanje (v nadaljevanju: šola) dekan dne 1. 2. 2017 sprejema
P R A V I L N I K 
o izdaji javnih in drugih listin Šole za risanje in slikanje (v nadaljevanju: pravilnik)
1. člen
S tem pravilnikom se določajo oblika, vsebina in postopek za izdajo diplom, dvojnikov diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje, potrdil o opravljenih študijskih obveznostih, potrdil o vpisu (statusu študenta) in izpisu.
Listine iz prvega odstavka tega člena so javne listine.
Šola izdaja tudi potrdila o različnih oblikah neformalnega izobraževanja, ki ga izvaja.
2. člen 
Diplomska listina se podeljuje po uspešno opravljenem diplomskem izpitu študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje. Diplomski listini sta enako likovno oblikovani, razlikujeta pa se v podatkih, ki ustrezajo posamezni stopnji študija.
3. člen 
Diplomska listina je natisnjena na visoko-kakovostnem belem papirju formata A4. Tekst na diplomi je v slovenskem jeziku in natisnjen v ciklamni in svetlo sivi barvi. V kotih (od leve na desno in od zgoraj navzdol) so natisnjeni rumen, ciklamen, moder in srebrn kvadrat: slednji je večji in ima hologramu soroden vtisnjen znak šole, nad njim pa je številka diplomske listine.
Na vrhu listine sta na sredini svetlo siv znak šole, pod njim pa je napis ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE. Pod napisom so podatki v treh stolpcih. V levem stolpcu se od zgoraj navzdol vrstijo: barvni znak šole, ime in priimek diplomanta, datum, kraj in država rojstva diplomanta in datum ter kraj opravljanja diplomskega izpita. V sredini je, brano od spodaj navzgor, stolpec z napisom DIPLOMA v svetlo sivem slepem tisku. V desnem stolpcu si od zgoraj navzdol sledijo podatki o vrsti javnoveljavne listine, javnoveljavnem strokovnem naslovu, okrajšavi naslova, imenu akreditiranega visokošolskega študijskega programa, vrsti študija, stopnji študija in trajanju študija.
Pod stolpci so: žig, natisnjeno ime in strokovni naslov dekana ter dekanov lastnoročni podpis.
Žig je okrogel; na zgornji polovici je napis ŠOLA ZA RISANJE IN SLIKANJE in SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD na spodnji polovici je napis LJUBLJANA-SLOVENIJA in AUT VIAM INVENIAM AUT FACIAM. V središču žiga je kvadratni znak, ki je orientiran tako, da stoji na oglišču.
Znak šole nad levim stolpcem sestavlja sedem kvazikock in je svetlo sive barve, tri stranice pa so dvobarvne.
4. člen 
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo.
5. člen 
Šola izdaja tudi potrdila o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja (tečaji, seminarji, poletne šole, programi usposabljanja ipd.). Potrdilo vsebuje ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva, podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah, če je program ovrednoten s kreditnimi točkami.
Potrdilo podpiše dekan. Tako potrdilo ni javna listina.
6. člen 
Šola vodi evidenco o izdanih diplomah.
7. člen 
Šola izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence šole razvidno, da mu je bila po uspešno opravljenem diplomskem izpitu diploma izdana.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za diplomske listine šole; v zgornjem desnem kotu je na prvi strani napis DVOJNIK, navedeni pa so vsi podatki, kot na originalni listini. Na prvi strani dvojnika diplome se navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma. Na hrbtni strani dvojnika diplome dekan podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat šole. V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
8. člen 
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, šola uvede ustrezne postopke.
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen 
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati »Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju Šole za risanje in slikanje«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/11, z dnem 24. 1. 2011.
Ljubljana, dne 1. februarja 2017
doc. mag. Mladen Jernejec l.r.
dekan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti