Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017

Kazalo

276. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2017, stran 938.

  
Na podlagi drugega odstavka 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15) in 11. člena Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti (Uradni list RS, št. 7/13) objavlja ministrica za finance
M I N I M A L N O  Z A J A M Č E N O  D O N O S N O S T 
za obdobje od januarja do decembra 2017 
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15) in Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti (Uradni list RS, št. 7/13), za obdobje od januarja do decembra 2017 znaša 0,57 % na letni ravni oziroma 0,05 % na mesečni ravni.
Št. 007-36/2017/6
Ljubljana, dne 9. februarja 2017
EVA 2017-1611-0034
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost