Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

249. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2018, stran 856.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za 2014–2023, 2. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 21/08 in 16/09) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 14. redni seji občinskega sveta dne 17. 11. 2016 sprejel
L E T N I  P R O G R A M 
športa Občine Kanal ob Soči za leto 2018 
Iz proračuna Občine Kanal se za proračunsko leto 2018 za šport zagotovi 172.183 EUR od tega za športne programe, dejavnost izvajalcev letnega programa ter materialne stroške prireditev sredstva v višini 56.280 EUR in za vzdrževanje in upravljanje športnih objektov sredstva v višini 115.903 EUR.
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.2 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6. leta)
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2018 za športne programe predšolskih otrok (Naučimo se plavati, Ciciban planinec, športne dejavnosti v organizaciji društev in drugih izvajalcev, smučarski tečaji) namenjajo sredstva v višini 1.986,68 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok (starost od 6 do 15 let)
1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Vrednost programa interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok (Krpan, Naučimo se plavati, drugi 80-urni programi, smučarski tečaji, šolska športna tekmovanja) znaša 3.236,10 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2018 za programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, namenjajo sredstva v višini 17.019,08 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira delovanje panožnih športnih šol za izpeljavo programov s skupinami otrok starosti od 6 do 15 let.
1.3. Športna vzgoja mladine (nad 15 do 19 let)
1.3.1 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2018 za programe športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, namenjajo sredstva v višini 10.327,38 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
2. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
V sprejetem proračunu Občine Kanal ob Soči so na postavki 4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo zagotovljena sredstva v višini 115.903 EUR za vzdrževanje in upravljanje športnih objektov, ki so v celotni ali delni lasti Občine Kanal ob Soči, za upravljanje in vzdrževanje Športne dvorane Kanal in telovadnice OŠ Deskle. Iz sredstev za tekoče vzdrževanje se pokrivajo stroški elektrike, ogrevanja, vode, komunalni stroški, stroški vzdrževanja, stroški plače hišnika in čistilke idr.
3. ŠPORTNE, ŠPORTNO REKREATIVNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA IN OBČINE S ŠPORTOM
Občina Kanal ob Soči bo v letu 2018 zagotovila sofinanciranje športnih in športno rekreativnih prireditev posameznih izvajalcev športnih in športno rekreativnih prireditev.
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2018 za programe športnih in športno rekreativnih prireditev namenjajo sredstva v višini 9.168,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
4. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva, ki za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje materialnih stroškov poslovanja in za tekmovanja v uradnih tekmovalnih sistemih.
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2018 za delovanje društev namenja sredstva v višini 14.542,75 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
Št. 9000-0007/2016-8
Kanal ob Soči, dne 17. novembra 2016
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti