Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

242. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas po kratkem postopku, stran 849.

  
Na podlagi 46., 57., 61.a in 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12, 109/12, US 76/14, ZUUJFO 14/15) in 31. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 84/15) je župan Občine Gorenja vas - Poljane sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas po kratkem postopku 
1. člen 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se bodo izvedle spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del občinskega prostorskega načrta za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas (v nadaljevanju Odlok), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/14. Spremembe se nanašajo na izvajanje del v za potrebe Lekarne v obstoječem Zdravstvenem domu.
2. člen 
Ocena stanja in razlogi za kratek postopek 
Območje OPPN je razdeljeno na sedem prostorskih enot. V tekstualnem delu Odloka je znotraj prostorske enote PE2 – območje namenjeno zdravstveni oskrbi (zdravstveni dom in zasebne lekarne) in socialno-varstvenemu zavodu (dom starejših občanov) izpadla obstoječa Lekarna. Za potrebe le te se bo v Odloku definiralo možne posege do izgradnje Doma za starejše občane.
3. člen 
Javna razgrnitev 
Predlog sprememb in dopolnitev Odloka skupaj z obrazložitvijo bo objavljen na oglasni deski občine in na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane od 6. 2. 2017 do 20. 2. 2017. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, v času uradnih ur.
4. člen 
Nosilci urejanja prostora 
Občina bo po sprejemu sprememb in dopolnitev Odloka po kratkem postopku, o tem v sedmih dneh po njegovem sprejemu obvestila ministrstvo in vse nosilce urejanja prostora.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-001/2010-065
Gorenja vas, dne 23. januarja 2017
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti