Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017

Kazalo

236. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2017, stran 830.

  
Na podlagi veljavnih predpisov sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska Zbornica Slovenije – Združenje za promet
– Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. – Sekcija za promet in zveze
in
kot predstavniki delavcev:
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez
K O L E K T I V N O  P O G O D B O 
za cestni potniški promet Slovenije za leto 2017 
1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
– da je Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 7/14) prenehala veljati 31. 12. 2016 in se prenehala uporabljati 31. 12. 2016;
– da imata pogodbeni stranki interes ohraniti pravno ureditev iz Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 7/14) za leto 2017.
2. člen 
Glede ureditve pravic in obveznosti delavcev in delodajalcev ter pravic in obveznosti pogodbenih strank se uporabljajo:
– določbe normativnega dela Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 14/12) ter
– obligacijskega dela Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 14/12), kolikor niso v nasprotju z določbami obligacijskega dela te kolektivne pogodbe.
3. člen 
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati in uporabljati pa se prične prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2017 velja in se uporablja do 31. 12. 2017.
Ljubljana, dne 6. januarja 2017
Predstavniki delodajalcev: 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje za promet 
Predsednik Upravnega odbora 
Rok Svetek l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za promet in zveze 
Predsednik 
Martin Mlakar l.r.
 
Za delojemalce: 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 
Sindikat delavcev prometa in zvez 
Generalna sekretarka 
Cvetka Gliha l.r.
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 23. 1. 2107 izdalo potrdilo št. 02047-7/2005/69 o tem, da je Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2017 vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 19/9.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti