Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

Ob-3712/16, Stran 2925
Na podlagi pete alineje 21. člena ter 24. in 25. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
javnega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani
Kandidati/-ke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– izobrazba ustrezne zdravstvene smeri, pridobljena po študijskih programih najmanj druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj pet let delovnih izkušenj.
Prednost bodo imeli/-e kandidati/-ke z izkušnjami in znanjem s področja zdravstvenega varstva študentov ter s poznavanjem zdravstvene zakonodaje.
Kandidati/-ke morajo ponudbi za razpis priložiti pisna dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev:
– kopijo diplome, iz katere je razvidna zahtevana izobrazba,
– kopijo dokumenta, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku,
– kratek življenjepis,
– program dela zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo sklenil/-a pogodbo o zaposlitvi v skladu s 54. in 73. členom Zakona o delovnih razmerjih za čas trajanja mandata štirih let.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega, v trajanju 20 ur tedensko, za določen čas trajanja mandata. Do polnega delovnega časa se z izbranim/-o kandidatom/-ko lahko sklene druga pogodba o zaposlitvi za drugo delovno mesto, če bo sklenitev takšne pogodbe v skladu s potrebami zavoda.
Kandidati/-ke morajo svoje prijave skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici do 16. 1. 2017 na naslov: Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 4, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpisno komisijo – ne odpiraj«.
Kandidati/-ke bodo o izboru obveščeni/-e v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani svet zavoda

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti