Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

D 96/2016 Os-2841/16, Stran 2186
Na Okrajnem sodišču v Trbovljah je v teku zapuščinski postopek po pok. Vobič Janezu, roj. 6. 10. 1941, umrlem v času od 26. 12. 2015 do 27. 12. 2015, nazadnje stanujočem Kovinarsko naselje 1, Trbovlje.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Vobič Janezu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Trbovljah v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 8. 2016