Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

I D 461/2015 Os-2885/15, Stran 2186
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojnem Antunu Krpiču, rojen 10. 1. 1948, nazadnje stanujoč Plečnikova ulica 13, Maribor, ki je umrl 29. 1. 2015, je sodišče ugotovilo, da bi naj zapustnik imel brata Stanka (Stanislava) Krpiča, ki naj bi živel v Mariboru, vendar sodišče ne razpolaga z njegovimi podatki (datum rojstva, naslov).
Sodišče zato poziva zap. brata Stanka (Stanislava) Krpiča ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 8. 2015