Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

II D 2793/2015 Os-2842/16, Stran 2186
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Jošku Lovšetu, roj. 3. 10. 1960, umrlem 2. 9. 2015, nazadnje stan. Savinškova ulica 10, Ljubljana.
Dediči prvega in drugega dednega reda so se dedovanju po zapustniku odpovedali, s podatki o morebitnih dedičih tretjega dednega reda sodišče ne razpolaga.
Sodišče tako na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani k dedovanju po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2016