Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

0087 I 313/2015 Os-2772/16, Stran 2185
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku izvršilni postopek na predlog upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Borisa Pešić (nima prebivališča v RS), zaradi izterjave 2.709,80 EUR s pripadki.
Sodišče je v zadevi na predlog upnika v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ dolžniku postavilo začasno zastopnico Evo Janc, odvetnico na Ptuju.
Na podlagi 83. člena ZPP ima začasna zastopnica v postopku, za katerega ja postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti pa ima od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 3. 8. 2016