Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

D 303/2014 Os-3018/16, Stran 2185
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja v zapuščinski zadevi po dne 15. 4. 2014 umrli Justini Purger, roj. Mrak, roj. 5. 10. 1926, z zadnjim stalnim prebivališčem Vogrsko 146, Volčja Draga, izven naroka, dne 1. 9. 2016 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dediču Mrak Claudiu, neznanega bivališča, v tem postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Martina Cupin, Mirce 20, Ajdovščina, ki bo zastopala dediča v zapuščinski zadevi D 303/2014 vse dokler dedič ali njegovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 9. 2016