Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

0956 I 2211/2015 Os-2835/16, Stran 2184
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Ivana Baloh, Šemnik 41, Izlake, ki ga zastopa odv. Lukmar Milena – odvetnica, Cesta Borisa Kidriča 3, Zagorje ob Savi, proti dolžnici Rajki Burgar, Celovška cesta 150, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 8.791,01 EUR, sklenilo:
Dolžnici se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Machtig Tomo, Trdinova 8, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 8. 2016