Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

1913 I 778/2016 Os-2585/16, Stran 2184
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Petru Malavašič, Dragočajna 76, Smlednik, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku Petru Malavašiču, EMŠO: 2206971500136, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Tomaž Lepša, Verovškova ulica 55A, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2016