Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

P 91/2016 Os-3103/16, Stran 2184
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Dušana Barjakovič, Žuniči 16a, Adlešiči, ki ga zastopa Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani dediči po pok. Kati Žunič, Žuniči 19, Adlešiči, 2. neznani dediči po pok. Mihi Žuniču, Žuniči 12, Adlešiči, 3. Marija Žunič, Žuniči 15, Adlešiči, 4. Niko Miketič, Žuniči 10, Adlešiči in 5. Ana Žunič, Obiteljski dom Rožič, Pribanjci 48, 47251 Pribanjci, R Hrvaška, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 290,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 5. septembra 2016 postavilo začasnega zastopnika Neznanim in neznano kje bivajočim dedičem po pokojnima Kati Žunič, Žuniči 19, Adlešiči in Mihi Žuniču, Žuniči 12, Adlešiči.
Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke Neznane in neznano kje bivajoče dediče po pokojni Kati Žunič in pokojnem Mihi Žuniču, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 9. 2016