Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

P 104/2016 Os-3072/16, Stran 2184
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Jožefa Žunič, Pribinci 18, Adlešiči, ki ga zastopa Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani dediči po pok. Neži Schweiger, Črnomelj 78, Črnomelj, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 300,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 5. septembra 2016 postavilo začasnega zastopnika Neznanim dedičem po pok. Neži Schweiger, Črnomelj 78, Črnomelj.
Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke Neznane dediče po pok. Neži Schweiger, vse do takrat, dokler le-ti ali njihovi pooblaščenci ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 9. 2016