Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

II N 150/2014 Os-2840/16, Stran 2184
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Andreju Brezniku v nepravdni zadevi predlagatelja PNZ Svetovanje Projektiranje, d.o.o., Vojkova cesta 65, Ljubljana, ki ga zastopa Alojzija Slava Alič, odvetnica v Ljubljani, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Čeferin, o.p., d.o.o., iz Grosupljega, ob udeležbi: 1. USZ Podjetje za urejanje stavbnih zemljišč, d.o.o. – v stečaju, Tržaška cesta 132, Ljubljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj Milan Vajda, Komenskega ulica 38, Ljubljana, 2. 3 M Podjetje za svetovanje, inženiring in marketing, d.o.o., Vojkova cesta 65, Ljubljana, ki ga zastopa Gregor Zupančič, odvetnik v Ljubljani, 3. IBZ Inženirski biro, d.o.o., Vojkova cesta 65, Ljubljana, 4. 2Arhitekta, investicije in projektiranje, d.o.o., Vižmarska pot 8, Ljubljana, 5. Rafko Napast, Vižmarska pot 8, Ljubljana, 6. Marko Mandelj, Krtina 133a, Dob, ki jih vse (3.–6.) zastopajo Gregor Zupančič, mag. Matija Mauhler in mag. Vlasta Matko, odvetniki v Ljubljani, 7. Janez Jaklič – detektiv, Vojkova cesta 65, Ljubljana, 8. Bojan Podgornik, Stanovsko 7, Poljčane, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Hribernik Brezinščak, iz Ljubljane in 9. Silva Mohar, Pot do šole 5, Ljubljana, ki jo zastopa Gregor Zupančič, odvetnik v Ljubljani, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 25. 7. 2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 29. 12. 2000, sklenjene med prodajalcem USZ Podjetje za urejanje stavbnih zemljišč, d.o.o., Ljubljana in kupcem Silva Mohar s.p., in sicer za pisarno št. 9, v izmeri 46,80 m2, v prvem nadstropju stavbe na naslovu Vojkova cesta 65, Ljubljana, z ident. št. 1736-1268, ki stoji na parceli št. 513/4, k.o. 1736 – Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice Silve Mohar.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2016