Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

II N 574/2012 Os-1472/16, Stran 2183
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Apollo Plus d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 2. Biro center, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 3. Biro za komunalo d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 4. Cilj DPS, d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 5. Convex d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 6. Cvetka d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 7. Bojan Erjavšek, Senično 72, Križe, 8. Espro, d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 9. Simon Frntić, Brilejeva ulica 6, Ljubljana, 10. Gostinstvo Badovinac d.o.o., Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, 11. Lucija Gradišar Arko, Grič, Cesta I/23, Ribnica, 12. Peter Gradišar, Prešernova ulica 25, Ribnica, 13. IB – Caddy d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 14. IB-Procadd d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 15. Imperl d.o.o. Sevnica, Orešje nad Sevnico 22/a, Sevnica, 16. IUE d.o.o., Petkova ulica 69, Ljubljana, 17. Leoss, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 18. Lisac & Lisac d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 19. LM Veritas d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 20. Magoss – varstvo d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 21. Anton Majerle, Tolstojeva 35, Ljubljana, 22. Branka Majerle, Tolstojeva 35, Ljubljana, 23. Marjan Miklič, Malo Mlačevo 28, Grosuplje, 24. Nebra, d.o.o., Miklošičeva cesta 18, Ljubljana, 25. Optika Hrast, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 26. Boštjan Pirc, Ul. bratov Zakrajšek 7, Škofljica, 27. Cvetka Purger, Polje 12, Bohinjska Bistrica, 28. Ljiljana Stanič, Clevelandska ulica 29, Ljubljana, 29. Stinger d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 30. Truden & Truden d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 31. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana, 32. Tomaž Velkovrh, Hubadova ulica 16, Ljubljana, 33. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 34. Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 35. Promico d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, ki jih vse zastopa Odvetniška pisarna Platovšek d.o.o. iz Ljubljane, 36. Electric d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, Kanal, 37. Onikos, d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 38. Zoran Lovišček, Partizanska ulica 12, Kanal, 39. Peroz d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca: Gores d.o.o., Prešernova cesta 8, Velenje, ki jo zastopa dr. Anita Napotnik, odvetnica v Mozirju, ob udeležbi: 1. Ruski svet d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 125, Ljubljana, 2. Henrik Peternelj, Podreča 47a, Mavčiče, 3. Radojica Stijepić, Rusjanov trg 8, Ljubljana, ki jih vse zastopa Odvetniška pisarna Platovšek d.o.o., iz Ljubljane, 4. EOS Naložbe d.o.o. Ljubljana, Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, 5. Društvo Vita za pomoč pri nezgodni poškodbi glave, Dunajska cesta 106, Ljubljana, ki ju oba zastopa pooblaščenka Gordana Brizaj, Perfekt B d.o.o., Savska cesta 3a, Ljubljana, 6. Taja Lindtner, Trdinov vrh 4e, Mengeš, 7. Vesna Lindtner Debeljak, Podžaga 5, Velike Lašče, ki ju obe zastopa Odvetniška družba Kotlušek & Pavčič, o.p., d.o.o. iz Ljubljane, 8. Unicredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, 9. Neva Živec, Ulica bratov Učakar 88, Ljubljana, 10. S.I.M., d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 11. Hydro Plan d.o.o., Tbilisijska ulica 89, Ljubljana, 12. Krik Aksum d.o.o., Brnčičeva ulica 31, Ljubljana, 13. Interakcija, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 14. Edil ING d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, 15. Industrijski biro d.o.o., Ljubljana – v stečaju, Hacquetova ulica 8, Ljubljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj RELF, poslovno svetovanje Janez Felc s.p., Železarska cesta 3, Štore, 16. SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, 17. Urbana, d.o.o., Obala 114, Portorož, ki jo zastopa skrbnica za posebni primer Desiree Baškovič, odvetnica v Ljubljani, dne 12. 2. 2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe z dne 20. 2. 2006, sklenjene med prodajalcem Zvok, d.o.o. akustični inženiring, Dunajska cesta 106, Ljubljana in kupcem Apollo plus, d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, predmet pogodbe je poslovni prostor D.71N v I. nadstropju Poslovnega centra Dunajska 106, Ljubljana, v izmeri 14,38 m2, kar predstavlja solastniški delež 34/10000 nepremičnine, vpisane pri vl. št. 1183, k.o. Brinje,
– prodajne pogodbe z dne 14. 6. 2006, sklenjene med prodajalcem Apollo plus, d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana in kupcem Lisac & Lisac, d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, predmet pogodbe je poslovni prostor D.71N v I. nadstropju Poslovnega centra Dunajska 106, Ljubljana, v izmeri 14,38 m2, kar predstavlja solastniški delež 34/10000 nepremičnine, vpisane pri vl. št. 1183, k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Radojice Stijepića.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2016