Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

VL 63839/2016 Os-3099/16, Stran 2183
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 63839/2016 z dne 17. 6. 2016, je izvršitelj Boris Letnar 6. 9. 2016 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja št. 6, v večstanovanjski stavbi na naslovu Maistrova ulica 16, stoječi na parc. št. 934/3, k.o. Maribor Grad, št. stavbe 876, št. posameznega dela stavbe 53, last dolžnika Slavka Rabljenoviča, Maistrova ulica 16, Maribor, v korist upnika Skupnost etažnih lastnikov Gradišče S.L. Maribor, Razlagova ulica 5, zaradi izterjave denarne terjatve v višini 1.563,42 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 9. 2016