Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

P 1957/2016 Os-3067/16, Stran 2092
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 13. 9. 2016 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko P 1957/2016-V. Predmet tožbe je odvzem premoženja nezakonitega izvora. V 1. točki tožbenega zahtevka, popravljenega dne 15. 9. 2016 se zahteva ugotovitev, da je a) nepremičnina – stanovanje P.6 z ID znakom: 677-241-6, na naslovu Pohorska 31, Maribor, last Branka Brinška do celote; b) nepremičnina – parkirno mesto P.16 z ID znakom 677-241-45, na naslovu Pohorska 31, Maribor, last Branka Brinška do celote in c) drugo premoženje Abedina Kotorrija v vrednosti 13.324,25 EUR, premoženje nezakonitega izvora. V 2. točki se predlaga, da se premoženje navedeno pod točko 1.a tožbenega zahtevka toženi stranki odvzame in s pravnomočnostjo sodbe postane last Republike Slovenije. V 3. točki tožbenega zahtevka pa se predlaga, da je prvo tožena stranka dolžna tožeči stranki plačati 13.324,25 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva vložitve tožbe dalje do plačila, v roku 15 dni pod izvršbo.
2. Tožena stranka: 1. Abedin Kotorri, Bršljin 6, Novo mesto, začasno prebivališče: Jakčeva ulica 19, Novo mesto; 2. Branko Brinšek, Litijska 317/g, Ljubljana.
3. Sodišče je dne 20. 9. 2016 izdalo sklep o začasnem zavarovanju premoženja, katerega izrek se glasi:
Ugodi se predlogu tožeče stranke za odreditev začasnega zavarovanja premoženja z dne 13. 9. 2016, popravljenega dne 15. 9. 2016 tako, da se do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku drugo toženi stranki Branku Brinšku, prepove odtujiti in obremeniti nepremičnini:
– stanovanje P.6 z ID znakom: 677-241-6, na naslovu Pohorska 31, Maribor, last Branka Brinška do celote,
– parkirno mesto P.16 z ID znakom: 677-241-45, na naslovu Pohorska 31, Maribor, last Branka Brinška do celote,
z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi.
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele ali niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člena ZOPNI).
6. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka tega člena, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
7. Dan objave oklica: 23. 9. 2016.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2016

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti