Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

N 2/2009 Os-2828/16, Stran 2089
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem sodniku-svétniku Benjaminu Auerju, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z ID znakom 400-1338 na Ptuju, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Carmen Maunaga Čokl, Miklošičeva 6, Ptuj, 2. Elizabeta Gregorec, Miklošičeva 8, Ptuj, 3. Jasmina Gregorec, Miklošičeva 8, Ptuj, 4. Erika Butolen, Miklošičeva 6, Ptuj, 5. Jana Korošec, Miklošičeva 6, Ptuj, 6. Terezija Kovačič, Miklošičeva 8, Ptuj, 7. Smiljan Vidovič, Miklošičeva 8, Ptuj, 8. Samo Cobelj, Miklošičeva 8, Ptuj, 9. Janko Koderman, Vičava 13/a, Ptuj, 10. Igor Jakolič, Volkmerjeva cesta 11, Ptuj in 11. Nataša Jakolič, Volkmerjeva cesta 11, Ptuj, ki jih vse zastopa PSS Ptuj d.o.o., Vošnjakova 6, Ptuj, zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, 2. Mikroprimar d.o.o., Miklavčeva ulica 7, Maribor, 3. Ksenija Kozar, Ulica Vide Alič 9, Ptuj in 4. Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, ob udeležbi priglasiteljev: 1. Alojzij Fajt, Miklošičeva ulica 6, Ptuj, 2. Irena Meznarič, Reševa ulica 7, Ptuj, 3. Ana Vnuk, Miklošičeva 6, Ptuj, ki jo zastopa Tomaž Alič, odvetnik na Ptuju, 4. Mladinska knjiga trgovina d.o.o., Slovenska 29, Ljubljana, 5. Nataša Petrovič, Miklošičeva 6, Ptuj, 6. Marjan Šegula, Reševa ulica 7, Ptuj, 7. Primož Brodnjak, Skorba 55/a, Hajdina, 8. Zlatko Kureti, Miklošičeva 8, Ptuj in 9. Avgust Ducman, Miklošičeva 8, Ptuj, zaradi vpisa lastninske pravice pri večstanovanjski stavbi na naslovu Ptuj, Miklošičeva ulica 6, 8 in 10 ter Novi trg 2, 4, in 6, dne 16. 8. 2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine z naslednjimi podatki: kupoprodajne pogodbe z dne 25. 3. 1969, sklenjene med prodajalcem Gradbeno podjetje »Drava« Ptuj in kupko Marijo Petrovič, s katero je prodajalec kupki prodal stanovanje (garsonjero) v II. nadstropju v zgradbi na naslovu Miklošičeva 6, Ptuj, v izmeri 25,66 m2 in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo etažne lastnine v korist kupke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeležencev postopka Irene Meznarič in Marjana Šegula.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 16. 8. 2016

AAA Zlata odličnost