Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

Št. 013-5/2016-3 Ob-3036/16, Stran 2079
Svet Osnovne šole Stara Cerkev,Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCVP-2D) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP – 2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanju besedila: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 1. 2017.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za pet let.
Kandidati/-ke priložijo pisni prijavi naslednja dokazila in potrdila:
– dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu v vzgoji in izobraževanju, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, opravljenem ravnateljskem izpitu,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja šole.
Prijava mora biti poslana po pošti v zaprti ovojnici na naslov Svet Osnovne šole Stara Cerkev, Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja/-ico, v 8 dneh po objavi razpisa.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Stara Cerkev 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti