Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

Št. 22203/2016-2 Ob-3028/16, Stran 2078
Na podlagi 44. in 45. člena Statuta Doma upokojencev Podbrdo in sklepa Sveta zavoda z dne 13. 9. 2016, Svet zavoda Doma upokojencev Podbrdo razpisuje prosto delovno mesto
strokovni vodja (m/ž)
Za strokovnega vodjo zavoda je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– zahteve 56., 57., 69. člena Zakona s socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in naslednji),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit za dela na področju socialnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in naslednji).
Strokovno vodjo bo izbral in imenoval Svet zavoda po predhodnem mnenju Strokovnega sveta zavoda. Mandat strokovnega vodja traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, kratkim življenjepisom, z opisom dosedanjih delovnih izkušnjah ter program strokovnega dela v Domu upokojencev Podbrdo naj kandidati pošljejo v roku 10 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Doma upokojencev Podbrdo, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, z oznako: »Za razpis za strokovnega vodjo (m/ž)« in s pripisom »Ne odpiraj«.
Od kandidata pričakujemo dodatna znanja s področja gerontologije in psihogeriatrije, organizacijske sposobnosti in pripravljenosti na timsko delo ter poznavanje osnovnih programskih aplikacij v okolju MS Windows.
Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele na naslov do 3. 10. 2016 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom z dne 3. 10. 2016. Nepravočasne prijave se ne bodo obravnavale in bodo izločene iz postopka.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Doma upokojencev Podbrdo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti