Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

Z 29/2016 Os-2473/16, Stran 1693
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Simčič v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Nova Gorica, Gradnikove brigade 2, Nova Gorica - dostava, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica - dostava, proti dolžniku Valterju Orel, Cesta goriške fronte 76, Šempeter pri Gorici, sedaj neznanega bivališča, zunaj naroka dne 15. 6. 2016 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Orel Valterju, Cesta Goriške fronte 76, Šempeter pri Gorici, sedaj neznanega bivališča, postavi začasni zastopnik, odvetnik Primož Barbič iz Nove Gorice, ki bo zastopal dolžnika v zadevi zavarovanja denarne terjatve opr. št. Z 29/2016, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 2016

AAA Zlata odličnost