Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

VL 139173/2014 Os-2526/16, Stran 1692
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Sikirica Dragan – odvetnik, Ulica 1. maja 001, Sežana, ki ga zastopa Sikirica Dragan – odvetnik, Ulica 1. maja 001, Sežana, proti dolžnici Valerii Logvin, Armenian Street Building 2, Kiev, Ukrajina, ki ga zastopa Darko Zidanski – odvetnik, Ogrinčeva ulica 4, Ljubljana, zaradi izterjave 486,01 EUR, sklenilo:
dolžnici Valerii Logvin, Armenian Street Building 2, Kiev, Ukrajina, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Darko Zidanski – odvetnik, Ogrinčeva ulica 4, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2016

AAA Zlata odličnost