Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

P 4/2016 Os-2453/16, Stran 1692
Okrajno sodišče v Cerknici je po sodnici mag. Sonji Ilovar Gradišar v pravdni zadevi tožeče stranke Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, ki jo zastopa Odvetniška družba Zobarič, d.o.o., o.p., Ferrarska ulica 14, 6000 Koper – Capodistria, zoper toženo stranko Edvarda Tršavec, 239 Allison Avenue, Ottawa, ON K2B 5B9, Kanada, zaradi razveze najemne pogodbe, dne 3. 6. 2016 sklenilo:
Toženi stranki: Edvardu Tršavec, 239 Allison Avenue, Ottawa, ON K2B 5B9, Kanada, se postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico tožene stranke se postavi odvetnica Katarina Juvančič Kogej, Ljubljanska cesta 1, 1381 Rakek. Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 3. 6. 2016

AAA Zlata odličnost