Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

N 561/2008 Os-2492/16, Stran 1692
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Renati Vajdič, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Antoličičeva ulica 20, na predlog priglasiteljice Karle Škrinjarić, Plečnikova ulica 7, Rogaška Slatina, ki jo zastopa pooblaščenec Marjan Aleksić, odvetnik v Rogaški Slatini, ki predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju št. 10 v predmetni stavbi (del stavbe ID znak 678-1422-10), zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, 20. 6. 2016 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: kupoprodajne pogodbe z dne 22. 6. 1994, sklenjene med prodajalko Zvezdano Jovinov, stanujočo Antoličičeva ulica 20, Maribor in kupcema Davorinom Škrinjarićem in Karlo Škrinjarić, stanujočima Žibernik 50, Rogaška Slatina, s katero je prodajalka kupcema prodala enosobno stanovanje št. 10, v II. nadstropju, v izmeri 32,69 m² in kletni boks, v izmeri 1,93 m², v večstanovanjskem objektu v Mariboru, Antoličičeva ulica 20, stoječem na parceli št. 1756/1, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku št. 1301, k.o. Spodnje Radvanje in v kateri je prodajalka na prodani nepremičnini dovolila vpis lastninske pravice in pravice uporabe v korist kupcev, vsakega do 1/2 celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Karle Škrinjarić na delu stavbe ID znak 678-1422-10.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 6. 2016

AAA Zlata odličnost