Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

II N 15/2011 Os-1634/16, Stran 1153
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag. Barbari Jan Bufon, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Magda Ulrih, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 2. Metka Stojnšek, Cesta Dolomitskega odreda 42, Log pri Brezovici, 3. Vlasta Žujo, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 4. Vida Rajh, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 5. Amalija Škerjanec, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 6. Jožefa Kovačič, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 7. Vlado Pavlovič, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 8. Boris Cvikl, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 9. Marija Kranjec, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 10. Nataša Jereb, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 11. Vincencij Popit, Podnanos 42, Podnanos, 12. Ivo Kosi, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 13. Ljiljana Kovačevič, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 14. Elizabeta Lavrič, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 15. Aljoša Soko, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 16. Vladimira Krajnik, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 17. Branka Strelc, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 18. Ksenija Pograjc, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 19. Darko Selko, Prušnikova ulica 31, Ljubljana – Šentvid, 20. Dragica Nakrst, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 21. Hasan Šahič, Prušnikova ulica 31, Ljubljana – Šentvid, 22. Ljudmila Mehle, Prušnikova ulica 31, Ljubljana – Šentvid, 23. Radenko Bogdanovič, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 24. Bogdan Perko, Hacquetova ulica 5, Ljubljana, 25. Marija Kojek, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 26. Rajko Novakovič, Prušnikova ulica 31, Ljubljana – Šentvid, 27. Mirjana Kunavar, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 28. Ljudmila Zupančič, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 29. Franc Rožič, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 30. Majda Pretnar, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 31. Danila Cotič, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 32. Sulejman Dizdarević, Ulica Simona Jenka 14a, Medvode, 33. Milena Djokić, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 34. Danilo Kobal, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 35. Genovefa Kobal, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 36. Slavko Šteblaj, Frenkova pot 23, Ljubljana, 37. Marko Košir, Polanškova ulica 21, Ljubljana, 38. Janica Žbül, Črešnjice pri Cerkljah 22, Cerklje ob Krki, 39. Marija Jamšek, Spodnji log 19, Sava pri Litiji, 40. Andreja Mihelčič, Suhadole 47a, Komenda, 41. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, 42. Danijela Regina Žnidar, Zoletova ulica 11, Ljubljana, 43. Tatjana Premužič Draženović, Zvezda 4, Ljubljana, ki jih vse zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljubljani, 44. Franc Brinc, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 45. Brigita Cvelbar, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 46. Sofija Berlot, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, ki jo zastopa pooblaščenka Polona Mikuž, Kamniška cesta 15c, Vodice, 47. Velimir Bijelič, Prušnikova ulica 11, Ljubljana – Šentvid, 48. Genovefa Kobal, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 49. Slavko Šteblaj, Frenkova pot 23, Ljubljana, zoper nasprotne udeleženke: 1. Marija Goljar (roj. 13. 7. 1928), Prušnikova ulica 33, Ljubljana – Šentvid, 2. Mateja Vidic, Prušnikova ulica 33, Ljubljana – Šentvid, 3. Marija Goljar (roj. 27. 5. 1938), Prušnikova ulica 33, Ljubljana – Šentvid, ki jih vse zastopa Jernej Pavšek, odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi: 1. Lela Novaković, Prušnikova ulica 31, Ljubljana – Šentvid, 2. Marija Kosi, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 3. Tina Pretnar, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 4. Simona Selko, Bohinjčeva ulica 16, Ljubljana, 5. Borislava Šahić, Prušnikova ulica 31, Ljubljana – Šentvid, 6. Silva Srpan, Cesta Cirila Kosmača 55, Ljubljana – Šmartno, 7. Stane Škerjanec, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 8. Anita Rozman, Prušnikova ulica 23, Ljubljana – Šentvid, 9. Martina Štempelj Kralj, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 10. Gorazd Štempelj, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 11. Andja Stanić, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 12. Radovan Stanić, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 13. Nataša Barle, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 14. Tatjana Grmek Martinjaš, Jurčičeva ulica 7, Koper, 15. Milan Birsa, Izletniška 4, Rogaška Slatina, 16. Domo, d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, Ljubljana, 17. Danica Gregorc, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 18. Irena Žgajner, Mladinska 63, Ljubljana, ki jih vse zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljubljani, 19. Janez Kastelic, Šentviška ulica 18, Ljubljana – Šentvid, 20. Anton Kastelic, Šentviška ulica 18, Ljubljana – Šentvid, ki ju oba zastopa Pavla Sladič Zemljak, odvetnica v Ljubljani, 21. Marija Brinc, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 22. Terezija Pavlović, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 23. Mine Dizdarević, Prušnikova ulica 31, Ljubljana – Šentvid, 24. Safija Huseinović, Prušnikova ulica 31, Ljubljana – Šentvid, 25. Jožef Mehle, Prušnikova ulica 31, Ljubljana – Šentvid, 26. Urša Žabnikar (prej: Jereb), Ravnikarjeva ulica 1, Domžale, 27. Aleš Cvikl, Prušnikova ulica 29, Ljubljana – Šentvid, 28. etažni lastniki stavbe z naslovoma Prušnikova ulica 17 in 19, Ljubljana – Šentvid, 29. etažni lastniki stavbe z naslovoma Prušnikova ulica 21 in 23, Ljubljana – Šentvid, 30. etažni lastniki stavbe z naslovoma Prušnikova ulica 25 in 27, Ljubljana – Šentvid, skupni pooblaščenec za vročanje pisanj: upravnik stavb DOMO, d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, Ljubljana, dne 28. 4. 2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: pogodbe št. L-4239/VZ-PA z dne 25. 12. 1973, sklenjene med prodajalcem Splošno gradbeno podjetje Stavbenik Koper in kupcema Dušanom Hostnikom in Nevenko Hostnik, predmet pogodbe je garaža št. 14 v kletni etaži stanovanjskega bloka PŠ4, ob Celovški cesti, Šentvid, ki bo zgrajen na parc. št. 448, 449, 451, 455, 456, k.o. Šentvid.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice Anite Rozman.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2016

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti