Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

Ob-2202/16, Stran 1150
Uprava družbe Zavarovalnica Maribor delniška zavarovalna družba, Cankarjeva ulica 3, 2507 Maribor (v nadaljnjem besedilu: Zavarovalnica Maribor) na podlagi 586. in 622.e člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) objavlja obvestilo:
Dne 19. 5. 2016 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru predložen Načrt čezmejne združitve in pogodba o pripojitvi družb Zavarovalnica Maribor delniška zavarovalna družba, z matično številko: 5063400000, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru, kot prevzemne družbe in Velebit životno osiguranje dioničko društvo, Republika Hrvaška, ustanovljene po zakonih Republike Hrvaške, s sedežem Zagreb, Savska 144a, OIB: 69568343122, registrirane pri Gospodarskem sodišču v Zagrebu pod registrsko številko MBS: 080623028 ter Velebit osiguranje dioničko društvo za poslove neživotnog osiguranja, Republika Hrvaška, ustanovljene po zakonih Republike Hrvaške, s sedežem Zagreb, Savska 144a, OIB: 42098054984, registrirane pri Gospodarskem sodišču v Zagrebu pod številko MBS: 080623108, kot prevzetih družb v postopku čezmejne združitve in Zavarovalnica Tilia d.d., Novo mesto, delniška zavarovalna družba s popolno odgovornostjo, Seidlova cesta 5, 8000 Novo mesto, matična številka: 5063426000, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Novem mestu, kot prevzete družbe v postopku pripojitve.
Družbe so Načrt čezmejne združitve in pogodbo o pripojitvi podpisale dne 6. 5. 2016 v obliki notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane, opr. št. SV 406/16. Načrt čezmejne združitve in pogodba o pripojitvi s prilogami je bil predložen sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru, Okrožnega sodišča v Novem mestu kot tudi Gospodarskemu sodišču v Zagrebu. Listine iz 2. točke drugega odstavka 622.e člena ZGD-1 so shranjene pri zgoraj navedenih sodiščih oziroma pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ter Financijski Agenciji (FINA) v Republiki Hrvaški.
Na sedežu Zavarovalnice Maribor, Cankarjeva ulica 3, 2507 Maribor, je delničarjem vsake družbe, ki je udeležena pri čezmejni združitvi in pripojitvi, od objave tega obvestila do zasedanja skupščine, ki bo odločala o soglasju za čezmejno združitev in pripojitev, vsak delovni dan od 8. do 15. ure omogočen brezplačen pregled Načrta čezmejne združitve in pogodba o pripojitvi, Revidiranih letnih poročil vseh družb, ki so udeležene pri čezmejni združitvi in pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta, Skupnega poročila poslovodstev prevzete in prevzemnih družb o čezmejni združitvi in pripojitvi, Poročila o reviziji čezmejne združitve in pripojitve, in Poročil nadzornih svetov družb, ki so udeležene pri čezmejni združitvi in pripojitvi, o pregledu pripojitve. Vsakemu delničarju bo na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dan prepis navedenih listin oziroma je celotna dokumentacija delničarjem dostopna na internetni strani na naslovu: http://www.zav-mb.si/upravljanje-druzbe/zdruzevanje-v-zavarovalnico-sava/.
Vsak upnik družb, ki se pripajajo oziroma čezmejno združujejo, lahko uveljavlja svoje pravice v skladu in pod pogoji, kot so določeni s 592. in 622.j členu ZGD-1, popolne informacije o tem ter brezplačni prepis listin iz prejšnjega odstavka lahko na njegovo zahtevo pridobi najpozneje naslednji delovni dan na sedežu Zavarovalnice Maribor, Cankarjeva ulica 3, 2507 Maribor oziroma je celotna dokumentacija iz prejšnjega odstavka upnikom dostopna na internetni strani na naslovu: http://www.zav-mb.si/upravljanje-druzbe/zdruzevanje-v-zavarovalnico-sava/
Zavarovalnica Maribor mag. David Kastelic, predsednik uprave mag. Borut Celcer, namestnik predsednika uprave Rok Moljk, član uprave Robert Ciglarič, član uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti