Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

Ob-2204/16, Stran 1140
Na podlagi določil 32.- 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami) in 34. člena Statuta Doma starejših občanov Fužine, Svet Doma starejših občanov Fužine po sklepu seje z dne 17. 5. 2016 razpisuje vodstveno delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma starejših občanov Fužine, šifra delovnega mesta: B017347
Za direktorja Doma starejših občanov Fužine (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in naslednji).
Direktorja (m/ž) imenuje Svet Doma starejših občanov Fužine s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima Dom starejših občanov Fužine sedež.
Kandidat (m/ž) mora k prijavi priložiti program dela Doma starejših občanov Fužine in dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev. Mandat traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov: Dom starejših občanov Fužine, Nove Fužine 40, 1000 Ljubljana z oznako: »Za razpis za direktorja (m/ž)« in s pripisom »Ne odpiraj«.
Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele na naslov do 28. 5. 2016 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom z dne 28. 5. 2016. Nepravočasne prijave se ne bodo obravnavale in bodo izločene iz postopka.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma starejših občanov Fužine 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti