Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

Št. 122-1/2016-6 Ob-2176/16, Stran 1139
Na podlagi določil 32.-35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in 33. člena Statuta Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, Svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah po sklepu 10. redne seje z dne 29. 2. 2016 razpisuje naslednje vodstveno delovno mesto
direktor (m/ž)
Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, šifra delovnega mesta: B017347
Za direktorja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in naslednji).
Direktorja (m/ž) imenuje Svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah sedež.
Kandidat (m/ž) mora k prijavi priložiti program dela Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah in dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev. Mandat traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah z oznako: »Za razpis za direktorja (m/ž)« in s pripisom »Ne odpiraj«.
Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele na naslov do 4. 6. 2016 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom z dne 4. 6. 2016. Nepravočasne prijave se ne bodo obravnavale in bodo izločene iz postopka.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti