Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

Ob-2174/16, Stran 1138
V skladu s 35., 42. členom Zakona o zavodih, 27. in 32. členom Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske, 20. in 21. členom Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske in sklepom Sveta zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske z dne 21. 4. 2016, Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, objavlja prosti delovni mesti
1. direktorja Zavoda osnovnega zdravstva Gorenjske (m/ž)
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene, ekonomske, organizacijske ali pravne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v zdravstvu, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica,
– priprava programa razvoja OZG.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. dokazilo o znanju slovenskega jezika (kopija dokazila o pridobljeni izobrazbi na slovenski šoli ali potrdilo uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o aktivnem znanju slovenskega jezika na visoki ravni),
4. potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje izdano z datumom po objavi razpisa,
5. program razvoja OZG za obdobje imenovanja.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisna vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se pošlje priporočeno v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na naslov: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, s pripisom » razpis direktorja zavoda – Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave razpisa. Prijava je pravočasna, če je bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 4. 6. 2016. Nepopolne in nepravočasne prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonskem roku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
2. strokovnega vodja Zavoda osnovnega zdravstva Gorenjske (m/ž)
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v zdravstvu,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– priprava programa strokovnega razvoja OZG za obdobje imenovanja.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
2. dokazilo o izobrazbi – opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. dokazilo o znanju slovenskega jezika (kopija dokazila o pridobljeni izobrazbi na slovenski šoli ali potrdilo uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o aktivnem znanju slovenskega jezika na visoki ravni),
5. potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje izdano z datumom po objavi razpisa,
6. program strokovnega razvoja OZG za obdobje imenovanja.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisna vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se pošlje priporočeno v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na naslov: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, s pripisom »razpis strokovnega vodja zavoda – Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave razpisa. Prijava je pravočasna, če je bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 4. 6. 2016. Nepopolne in nepravočasne prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonskem roku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti