Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

Ob-2179/16, Stran 1135
Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o. in Navodilom za upravljanje z osnovnimi sredstvi (Uradno glasilo PS, št. 3/2014)
javno dražbo 
za prodajo nepremičnin 
1. Nezasedeni poslovni prostori Celje, Kosova ulica 5, v izmeri 1.251 m2 skupne neto tlorisne površine (dve stavbi) in 2.567 m2 zemljišč (vključno s stavbnim zemljiščem), za izklicno ceno 612.000 EUR.
2. Nezasedeni poslovni prostori pošte Podbočje, Podbočje 81, v izmeri 44,08 m2, za izklicno ceno 31.600 EUR.
3. Nezasedeni poslovni prostor Blagovica, Blagovica 9a, v izmeri 78,10 m2, za izklicno ceno 33.400 EUR.
4. Nezasedeni poslovni prostor Domžale – Vir, Šaranovičeva ulica 25a, v izmeri 51,10 m2, za izklicno ceno 67.300 EUR.
5. Nezasedeni poslovni prostori Cirkovce, v izmeri 90,79 m2, za izklicno ceno 50.700 EUR.
6. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Orehova vas, Orehova vas 26, v izmeri 38,21 m2, za izklicno ceno 18.400 EUR.
Predkupno pravico ima solastnik objekta AMD Orehova vas. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
7. Nezasedena garaža na pošti 2112 Maribor, Na trati 3, v izmeri 18 m2, za izklicno ceno 5.600 EUR.
8. Nezasedeni poslovni prostori Sladki vrh, v izmeri 42,81 m2, za izklicno ceno 26.092 EUR.
Predkupno pravico ima najemnik Hamond, trgovina, storitve in gradbeništvo d.o.o. Lešane 52 9253 Apače. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
9. Nezasedeni poslovni prostori pošte Hodoš, Hodoš 20c, v izmeri 117,05 m2, za izklicno ceno 47.700 EUR.
10. Nezasedeno stanovanje Draga, Draga 13, v izmeri 23,10 m2, za izklicno ceno 7.500 EUR.
11. Nezasedeno stanovanje Trbovlje, Keršičeva 22a, v izmeri 45,2 m2, za izklicno ceno 22.140 EUR.
12. Nezasedeno stanovanje Ormož, Poštna ulica 2, v izmeri 43,41 m2, za izklicno ceno 22.800 EUR.
Pravila javne dražbe
– javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v torek, 31. 5. 2016 ob 12. uri;
– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je najmanj 200,00 EUR, če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti 20.000,00 EUR, oziroma 500,00 EUR v primeru, ko izklicna cena višja od 20.000,00 EUR.
– dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine na TRR Pošte Slovenije, d.o.o. štev: 90672-0000040025 pri Poštni banki Slovenije in pred licitacijo predložiti potrdilo o plačilu varščine;
– izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti nižja od izklicne vrednosti;
– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisan davek;
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument;
– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno;
– ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe;
– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne v 10 dneh po končani dražbi. V primeru nepremičnin kjer so prisotne predkupne pravice se vrne varščina neuspelemu dražitelju brez obresti, v roku 10 dni od prejema obvestila o uveljavljanju predkupne pravice, oziroma 10 dni po poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne pravice.
Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe.
Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 15 dni po podpisu in overitvi pogodbe.
Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino.
Kontaktne osebe za informacije in dogovore za ogled nepremičnin:
– za nepremičnine 1 in 2, na tel. 03/424-36-03, Vladimir Guzej,
– za nepremičnine 3, 4 ter 10 in 11, na tel. 01/243-16-20, Mitja Kobal,
– za nepremičnine od 5 do 9 in 12, na tel 02/449-27-15, Franc Kerenc.
Pošta Slovenije d.o.o. Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti