Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

VL 138935/2014 Os-2005/16, Stran 1054
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX 006, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Mavricija Batič, Rožna dolina, Cesta IX 6, Ljubljana - dostava, po Vinku Kaplan, Rožna dolina, Cesta IX 6, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Sandiju Pjanić, Sitarska pot 1, Kranj - dostava, ki ga zastopa zak. zast. odv. Erika Šlibar Mulej, Tavčarjeva 21, Kranj - dostava, zaradi izterjave 2.929,54 EUR, sklenilo:
dolžniku Sandiju Pjanić, Sitarska pot 1, Kranj -dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Erika Šlibar Mulej, Tavčarjeva 21, Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2016

AAA Zlata odličnost