Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

IV P 296/2015 Os-1680/16, Stran 1054
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici Kseniji Kejžar, v pravdni zadevi tožeče stranke Ivana Čater, Mlaška cesta 63, Kranj, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Csipö in Kozamernik iz Kranja, zoper toženo stranko: 1. Hermana Hofer, Koroška cesta 19, Kranj, 2. Eriko Janc, Gubčeva ulica 9, Krško, 3. Leona Čater, Spodnje Stranje 43, Stahovica, zaradi določitve preživnine nepreskrbljenega starša, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, Hermanu Hoferju, s stalnim prebivališčem na naslovu Koroška cesta 19, Kranj, postavilo začasno zastopnico odvetnico Jelko Sajovic, Jezerska cesta 41, Kranj.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonite zastopnice in bo imenovano toženo stranko zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler prvotožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 2. 2016

AAA Zlata odličnost