Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

II N 150/2014 Os-1994/16, Stran 1054
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Andreju Brezniku v nepravdni zadevi predlagatelja: PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., Vojkova cesta 65, Ljubljana, ki ga zastopa Alojzija Slava Alič, odvetnica v Ljubljani, zoper nasprotnega udeleženca: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin, o.p., d.o.o., iz Grosupljega, ob udeležbi: 1. USZ Podjetje za urejanje stavbnih zemljišč, d.o.o. – v stečaju, Tržaška cesta 132, Ljubljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj Milan Vajda, Komenskega ulica 38, Ljubljana, 2. 3M Podjetje za svetovanje, inženiring in marketing, d.o.o., Vojkova cesta 65, Ljubljana, 3. IBZ Inženirski biro, d.o.o., Vojkova cesta 65, Ljubljana, 4. 2Arhitekta, investicije in projektiranje, d.o.o., Vižmarska pot 8, Ljubljana, 5. Rafko Napast, Vižmarska pot 8, Ljubljana, 6. Marko Mandelj, Krtina 133a, Dob, ki jih vse (3.–6.) zastopajo Gregor Zupančič, mag. Matija Mauhler in mag. Vlasta Matko, odvetniki v Ljubljani in 7. Janez Jaklič – detektiv, Vojkova cesta 65, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 11. 4. 2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 21. 7. 2000, sklenjene med prodajalcem Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana in kupcem USZ Podjetje za urejanje stavbnih zemljišč, d.o.o., Vojkova cesta 63, Ljubljana, in sicer za poslovni prostor št. 6 v kleti, v izmeri 8,20 m2, v stavbi na naslovu Vojkova cesta 65, Ljubljana, z ident. št. 1736-1268, ki stoji na parceli št. 513/4, k.o. 1736 – Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka Janeza Jakliča – Detektiva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2016

AAA Zlata odličnost